Ειδικές υπηρεσίες

  • χωματουργικές εργασίες
  • στραγγίσεις μονώσεις
  • καθαρισμοί οικοπέδων – κήπων
  • κλαδέματα ψηλών δέντρων
  • Φυτοπροστασία ψεκασμοί κατά της μερκαλίνας (πεύκα), ρυγχοφόρου (φοίνικες).

Είναι μερικές από τις υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει η επιχείρηση μας σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Ειδικές Υπηρεσίες
Ειδικές Υπηρεσίες
Ειδικές Υπηρεσίες
Ειδικές Υπηρεσίες
Ειδικές Υπηρεσίες
Ειδικές Υπηρεσίες
Ειδικές Υπηρεσίες
Ειδικές Υπηρεσίες